Diagnoser & Behandlingar

 

Axel

 

Axel

Smärttillstånd i axeln kan ha flera orsaker. Axelns rörelse regeleras av fyra olika leder och axeln omgärdas av flera strukturer som var och en kan göra ont.


På Margeretlelundskliniken finns expertis med lång klinisk och forskningsrelaterad erfarenhet på axlar.

De flesta ingrepp utförs med titthålsteknik och rehabiliteringen efter en operation skiljer sig beroende på skada och behandling.

Här hittar du exempel på vanliga tillstånd vi behandlar, informationsbroschyrer och informationslänkar.

 

 

 

 

Impingementsyndrom (Inklämningssmärta)

 

Impingement

Inklämningssmärta i axeln är ett vanligt problem och uppstår då man har för lite plats i utrymmet ovanför själva axelleden.
Orsaken till att det blir trångt är att det skett förändringar i axeln, ofta till följd av lång tids arbete ovan axelhöjd.
Det beror även på att de små musklerna som normalt sett skall hålla axeln på plats i leden, inte fungerar som de ska.


I utrymmet ovan axelleden finns en slemsäck som kan bli inflammerad och som kläms in då axeln försätts i olika lägen.

 

Behandling sker oftast framgångsrikt med fysioterapi(sjukgymnastik).
Ev kan man prova kortisoninjektion.

 

Den kirurgiska behandlingen, som kallas akromioplastik, syftar till att skapa mer plats i utrymmet ovan axelleden, det så kallade ”subakromiella” utrymmet.

 

Det åstadkommes dels genom att man fasar av ben från ”taket” och dels genom att man avlägsnar den inflammerade slemsäcken.


 

Ladda gärna ner och läs vår InformationsbroschyrImpingement om impingementsyndrom.

 

 


 

 

Rotatorkuffruptur (senskada axel)

 

Rotatorkuffruptur

Axelleden omsluts av fyra mindre muskler som håller överarmens ledhuvud på plats in mot ledpannan på skuldran.
Dessa fyra små muskler, även kallade rotatorkuffen, är mycket viktiga för axelns funktion och rörlighet.

I samband med att man exempelvis faller kan senorna till dessa muskler gå av med smärtor och rörelseinskränkning som följd.

 

Beroende på skadans utbredning, ålder, patientens aktivitetskrav och huruvida senan har kvalitet nog att kunna sys tillbaka kan operation bli aktuell.

 

Operation görs med titthålsteknik där senan sys tillbaka och fästs med så kallade benankare.


 

Ladda gärna ner och läs vår InformationsbroschyrRotatorkuffruptur om rotatorkuffruptur.

 

 


 

 

Axelinstabilitet

 

Axelinstabilitet

Instabilitet i axeln med smärtor och återkommande episoder då axeln hoppar ur led kan ha flera orsaker.


Vanligt är att man i unga år ådrar sig ett kraftigt våld där axeln glider eller slås ur led.
I samband med att axeln går ur led, sliter man upp en skada på skuldrans ledpanna eller ledkapsel som senare gör att ledhuvudet inte ligger lika tryggt och stabilt på plats utan kan röra på sig, och vid lättare vridningar eller våld åter hoppar ur led.

 

Behandlingen inleds med fysioterapi och ibland blir operation aktuell.

 

Operationen syftar till att reparera och strama upp ledkapseln framtill, som gått sönder och blivit uttänjd.
Genom titthålsteknik återfästs den skadade kapselfliken till benet på ledpannan med så kallade benankare.


 

 

Ladda gärna ner och läs vår InformationsbroschyrAxelinstabilitet om axelinstabilitet.