Patientinformation

 

Hur blir jag patient?

 

Margretelunskliniken är en privat klinik.
Det finns flera sätt att söka hit som patient.

 

 

knäpatient