Diagnoser & Behandlingar

 

Knä

 

Knän

Knäskador är vanligt och ofta uppstår problemen efter en stukning/vridning av knäet.

Vi erbjuder bedömning, utredning och behandling av skador i knäet.

Oavsett om du har en meniskskada, korsbandsskada eller broskskada erbjuder vi behandling med titthålsoperation.

Beroende på vad som skall åtgärdas kan ingreppet utföras i lokalbedövning eller narkos.

Opereras man i narkos går man hem samma dag, efter någon till några timmar efter uppvakning.

Rehabiliteringen efter en operation skiljer sig beroende på skadan och behandlingen.

 

Här hittar du exempel på vanliga tillstånd vi behandlar, informationsbroschyrer och informationslänkar.

 

 

 

 

Främre korsbandsskada

 

Främre korsbandsskada

Knät stabiliseras av flertalet strukturer, däribland menisker, sidoligament, muskler och korsband.

Främre korsbandet hindrar underbenet från att glida framåt i förhållande till lårbenet och stabiliserar knäet vid vrid- och rotationsrörelser.

I samband med vridvåld mot knäet kan främre korsbandet gå av, ofta samtidigt som andra strukturer i knät skadas såsom menisker eller sidoligament.

Beroende på patientens aktivitetskrav och huruvida man upplever symtom efter några månaders fysioterapi(sjukgymnastik) kan operation bli aktuell.

 

Operationen sker med titthålsteknik. Via ett snitt på framsidan knäet uthämtas de senor från lårets baksida som används för att skapa korsbandet.
Det konstgjorda korsbandet dras sedan genom benkanaler i lår och underben och förankras med hjälp av skruvar eller så kallad endobutton.


 

Ladda gärna ner och läs vår InformationsbroschyrFrämre korsbandsskada om främre korsbandsskada.

 

Ytterligare information hittar du på Vårdguiden.

 

 


 

 

Meniskskada

 

Meniskskada

Meniskerna är två stycken gummiliknande skivor som finns i knäleden, mellan underbenet och lårbenets ledytor.
Meniskerna agerar stötdämpare åt knäets broskytor och hjälper även till att stabilisera knät.

Hos unga människor uppstår meniskskador oftast efter kraftigt vridvåld mot knäet.
I takt med att menisken åldras blir den allt skörare och hos äldre individ krävs det därför inte lika mycket våld för att menisken skall skadas.

En meniskskada kan ge upphov till upphakningar, smärtor och återkommande svullnad.

Man kan då kirurgiskt avlägsna bitar av menisken som stör harmonin i knäleden.
Om menisken på en ung person skadats i området där menisken är genomblödd, kan man sy menisken med förhoppning om läkning.

 

Ladda gärna ner och läs vår InformationsbroschyrMeniskskada om meniskskada.

 

Ytterligare information hittar du på Vårdguiden.

 

 


 

 

Knäskålsluxation

 

Knäskålsluxation

Problem med att knäskålen hoppar ur led är vanligast hos kvinnor i unga tonåren.
Det hela kan uppstå vid direktvåld mot insidan knäskålen eller i samband med att knät böjs samtidigt som lårmuskeln drar ihop sig.

Knäskålen hoppar nästan alltid ur sin fåra på utsidan, och oftast glider den tillbaka av sig själv.

I samband med att det hela sker första gången skadas oftast ledkapseln på insidan knäskålen där det också kan slitas loss små benfragment.

Det kan ibland finnas en underliggande anatomisk orsak där själva formen på knä och knäskål ger förutsättning för att knäskålen kan glida ur sin fåra.

 

Behandlingen inleds med fysioterapi och anpassat knäskydd.

 

Den kirurgiska behandlingen består ofta av tre komponenter: Uppstramning av ligament/kapsel på insidan knäskålen, lossning av stram kapsel/ligament på utsidan knäskålen samt förflyttning av knäskålssenans infästning på underbenet.


Alla tre procedurer syftar till att knäskålen skall löpa längre in på knät och risken för nya luxationer skall minska.

 

Ladda gärna ner och läs vår InformationsbroschyrKnäskålsluxation om knäskålsluxation.

 

 


 

 

Titthålsoperation knäled

 

Knäartroskopi

Ibland kan det vara svårt att diagnosticera en knäsmärta trots noggrann läkarundersökning och radiologisk utredning.
I vissa fall kan man då ställa diagnosen med artroskopi. Man har då också möjlighet att behandla besvären direkt.

Titthålsoperation i knäleden görs antingen i lokalbedövning eller i narkos.

 

Diagnoser som kan åtgärdas genom titthålsoperation:

 

Meniskskada
Fri broskkropp
Slemhinneveck
Broskskada

 

Ladda gärna ner och läs vår InformationsbroschyrKnäartroskopi om knäartroskopi.

 

Ytterligare information hittar du på Vårdguiden.