Patientinformation

 

Valfrihet i vården

 

Knän

Hälso- och sjukvårdslagen ger dig möjlighet att välja var du vill söka vård, dvs i vilket landsting du vill. Hur stor valfrihet du har beror på vilken vård det gäller. Reglerna varierar också mellan olika landsting.


Vid högspecialiserad vård såsom hjärtoperationer, som ofta ges på universitetssjukhus eller regionsjukhus, har du vanligtivs inte möjlighet att välja vårdgivare.


Vid specialistsjukvård har du däremot rätt att söka i hela landet; alla offentliga vårdgivare samt de privata vårgivare som ditt eller något annat landsting har avtal med.

För mer omfattande vård, till exempel en operation, behöver du en så kallad betalningsförbindelse från det sjukhus du hör till via folkbokföringsadressen.

Informationsmaterial om vårdgaranti och valfrihet i vården.PDF Document

 

I nuläget kan du söka Margretelundskliniken utan krav på remiss. Detta gäller bedömning och behandling avseende vissa tillstånd. Kontakta oss för mer information.