Patientinformation

 

Patientavgifter

 

Axel

Kommer du via ditt försäkringsbolag står de för del av eller hela kostnaden. Kontakta ditt försäkringsbolag för information.

 


Kommer du med en remiss från vårdcentral och söker hos oss via fritt vårdval eller kommer hit genom vårdgarantin gäller för landstinget sedvanligt förekommande avgifter.

 


Väljer du att söka privat kostar ett mottagningsbesök 1000 kr. I priset ingår inte kostnad för röntgenundersökning eller provtagning. Frikort gäller inte. Kostnad för resa ersätts inte.