Patientinformation

 

Invaliditetsintyg

 

invaliditetsintyg

Drabbas du av en skada som efter ett år visar sig ge dig bestående men/funktionsnedsättning kan det finnas skäl att kontakta ditt försäkringsbolag för att få ersättning. För att bedöma vidden av skadan begär de ofta att ett s.k. invaliditetsintyg utfärdas av läkare.


Dessa intyg kan utfärdas på Margretelundskliniken.
I allmänhet står ditt försäkringsbolag för kostnaden för läkarbesök och intyg, men försäkra dig om att så är fallet innan du bokar tid.

Det är nödvändigt att du vid besöket har med dig samtliga journalkopior, röntgensvar etc från dina vårdkontakter i samband med skadan. Dessa inhämtar du själv genom kontakt med det sjukhus/vårdcentral/jourcentral du vårdats på. Skicka gärna dokumenten till oss så vi har dem innan ditt besök.