Patientinformation

 

Vårdgarantin

 

Vad är vårdgarantin?

Den s.k. ”Vårdgarantin” finns sedan 2010 och är en del av hälso- och sjukvårdslagen.
Den är till för att stärka patientens ställning och innebär att man skall få vård inom en viss tid.
Den gäller inte akut sjukvård där patienter ju givetvis skall få vård så snabbt det går.
Vårdgarantin reglerar inte vilken vård som skall ges utan reglerar endast inom vilken tidsgräns du som patient skall erbjudas vård.

 

Nationell vårdgaranti 0-7-90-90:

Vårdgaranti

Inom vårdgarantin har man rätt till:

 

Om du som patient åberopar vårdgarantin och aktuell vårdgivare inte har möjlighet att bedöma eller behandla dig inom vårdgarantins tidsgränser, skall vårdgivaren (där du väntar) erbjuda dig vård hos annan vårdgivare som klarar tidsgränsen.
Det hela skall inte innebära extra kostnader för dig, såsom resa och eventuellt boende.

Åberopar man inte vårdgarantin då man exempelvis skall opereras, kan det hända att man får vänta längre än 90 dagar men man blir samtidigt behandlad på den vårdinrättning där man initialt blivit bedömd.

 

Vårdgarantin gäller inte: